Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2012

insane-princess
00:27
Happy Birthday Winnie the Pooh!
Reposted fromzoozia zoozia viaola-la ola-la
insane-princess
00:27

Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone.

— Gustave Flaubert
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaola-la ola-la
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
insane-princess
00:24
insane-princess
00:24
8430 6431
insane-princess
00:21
A od dzisiaj - tylko zupa, książki i herbata. No, może jeszcze wyjście z przyjaciółką od czasu do czasu. I kołdra, i jesienny wiatr, i łzy.
— blackkrose.soup.io
insane-princess
00:21
insane-princess
00:21
insane-princess
00:21
way to woman's heart
Reposted frommajkey majkey viapoziomka poziomka
insane-princess
00:20
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapoziomka poziomka
insane-princess
00:20
6211 8eb2
Reposted frompsst psst viapoziomka poziomka
insane-princess
00:20
Reposted fromsowaaa sowaaa viapoziomka poziomka
insane-princess
00:20
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaola-la ola-la
00:19
insane-princess
00:19
insane-princess
00:18
5624 dbc8
Reposted frommaou666 maou666 viathe-devil-inside the-devil-inside
insane-princess
00:16
5118 5c5e
Reposted fromola-la ola-la
insane-princess
00:16
   Zdarza się niekiedy, że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi,zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od pierwszego momentu, w którym ich ujrzeliśmy, zanim padnie jakiekolwiek słowo. 
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i Kara
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaola-la ola-la
insane-princess
00:16
6923 b657
Reposted fromola-la ola-la
insane-princess
00:15
2/3 problemów ludzi bierze się stąd, że nikt z nikim nie rozmawia.
— Mój Tata.
Reposted frombamboocha bamboocha viajoannem joannem
insane-princess
00:15
Czasem spotyka się kogoś nieziemsko pięknego. A potem z nim rozmawiasz i po 5 minutach umierasz z nudów. Ale czasem spotykasz kogoś i myślisz sobie: ''Może być.'' A potem go poznajesz. I jego twarz staje się nimi. Jego osobowość jest na niej wypisana. I staje się czymś tak pięknym...
— Amy Pond
Reposted fromtuclock tuclock viajoannem joannem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...